BİZE ULAŞIN
BAUBAP Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

BAUBAP nedir?

Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen BAU özkaynaklı araştırma projelerinin mevzuata uygun olarak takibini yapmak ve sekretarya hizmetlerini ilgili birimler ile koordine halde yürütmekle sorumlu olan TTO’ya bağlı birimdir.

BAUBAP'a nasıl başvuru yapabilirim?

Başvurular için BAP Birimi’nden temin edilecek BAUBAP Başvuru Formları kullanılır. Başvuru formları formata uygun olacak şekilde ıslak imzalı olarak BAP Birimi’ne teslim edilir.

BAUBAP kapsamında sağlanan destekler nelerdir?

ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLERİ
1. Normal Araştırma Projesi (NAP)
2. Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP)
3. Uluslararası Araştırma Projesi (International Research Project, IRP)
4. Eş Finansman Destekleri
5. Ar-Ge Laboratuvar Destekleri

BİLİM İNSANI DESTEKLERİ
1. Ar-Ge Öğrenci Asistanı Bursu
2. Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP)
3. Tez Projesi (TEZ)
4. TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB Destekleri (TTKD)
5. TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB Lisansüstü Eğitim Bursu
6. TÜBİTAK ARDEB Lisansüstü Eğitim Bursu
7. TÜBİTAK BİDEB Destekleri (TBD)
8. Doktora Sonrası Araştırmacı Projesi (DOSAP)
9. Bireysel Araştırma Fonu (BAF)
10. Girişimci Lisansüstü Eğitim Bursu

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ
1. Şirket Kurulum Desteği
2. Şirket Adres Taşıma / Şube Gösterme Desteği
3. Mali ve Hukuki Müşavirlik Desteği
4. Girişimci Köprü Finansman Desteği
5. Prototip Desteği
6. Girişimci Patent Desteği

BAUBAP bütçe limitleri nelerdir?

ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLERİ

1. Normal Araştırma Projesi (NAP)
NAP-1: Öğretim üyesinin yayın sayısına veya APP’ye bakılmaksızın temel destek miktarı 55.000 ₺,
NAP-2: Son 3 yıl için APP 1 (bir) ve üzerindeki yürütücüler için 75.000 ₺ + 1 kişilik Bursiyer Bütçesi.

2. Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP)
Proje Bütçesi: 220.000₺ (bursiyer bütçesi dahil)
Proje bütçesi kapsamında yürütücünün talebine göre 2 bursiyer proje ekibinde yer alabilir, ancak bu kişiler için yapılacak ödeme proje destek limiti içindedir.

3. Uluslararası Araştırma Projesi (International Research Project, IRP)
Destek Bütçesi: Destek işbu bölümde tanımlanan hizmetlerden oluşmaktadır. Bu destekler TTO koordinasyonunda sağlanır. Proje için ayrı bir hesap açılarak bütçe aktarımı yapılmaz.

4. Eş Finansman Destekleri

EFD-1: TÜBİTAK (1002 hariç), Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Projeleri, TAGEM, SSB ve benzeri programları kapsamında, yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar için BAU’ya doğrudan bütçe aktarımı yapılacak projelerde başvuru aşamasında, proje bütçesinin belirli bir oranda BAU tarafından karşılanmasını ön şart koşan proje başvuruları için sağlanan eş finansman desteği sağlanabilir. Sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler, destek kapsamı dışındadır.

EFD-2: Son 5 yıl içinde Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Projeleri, TAGEM, SSB ve benzeri programlarca desteklenmiş bulunan ve amacı yeni bilgilerin üretilmesi, Teknoloji Hazırlık Seviyesi’nin (THS) yükseltilmesi veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak BAU bünyesinde başarı ile yürütülmüş projelerin devamı niteliğinde olan, kapasite artırımı ve ticarileştirme amacı güdülen proje başvuruları için sağlanan eş finansman desteği sağlanmaktadır. Sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler ve salt alt yapı kazanımı projeleri destek kapsamı dışındadır.

5. Ar-Ge Laboratuvar Destekleri
Proje Bütçesi: Bütçe üst limiti bulunmamakta olup, Komisyon yanı sıra Rektörlük ve Genel Sekreterlik onayına tabidir.

BİLİM İNSANI DESTEKLERİ

1. Ar-Ge Öğrenci Asistanı Bursu
Burs Miktarı: BAU Burs Komisyonu tarafından belirlenen saat ücreti ödenir.

2. Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP)

Proje Bütçesi :18.000 ₺

3. Tez Projesi (TEZ)

Proje Bütçesi: Tez projelerine verilecek bütçe üst limitleri şu şekildedir:

Yüksek Lisans Tez Projesi: 26.000₺

Uzmanlık,Sanatta Yeterlik Tez Projeleri: 30.000₺

Doktora Tez Projeleri: 36.000 ₺

4. TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB Destekleri (TTKD)

Destek Bütçesi ve Süresi:

i. TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında desteklenen projelerdeki proje yürütücüsüne ve bir doktora öğrencisine TÜBİTAK tarafından ödenen Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve doktora öğrencisi burs bedeli kadar ek teşvik proje süresince ödenir. Proje süresi, başvurusunda sunulan TÜBİTAK TEYDEB 1505 projesi kapsamında BAU ile yapılacak proje sözleşmesi ile sınırlıdır.

ii. TÜBİTAK TEYDEB programlarından 1501, 1507, 1511,1509, 1511, SAYEM, 1707, 1709, 1711 ve KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon programında bilimsel danışman olarak yer alan öğretim üyelerine 1 adet Bursiyer Bütçesi (Bakınız: 5.1.1 Projelerde Bursiyer Çalıştırılmasına İlişkin Kurallar) verilir. Aynı anda iki veya daha fazla akademik/bilimsel danışmanlık için bursiyer çalıştırma kuralları ve kotaları uygulanır. Proje süresi, BAUBAP başvurusunda sunulan TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB projeleri kapsamında yapılacak danışmanlık sözleşmesi süresi ile sınırlıdır.

5. TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB Lisansüstü Eğitim Bursu

Burs Oranı: Teknoloji firmasının proje kapsamında görev almış bir personeline lisansüstü tam eğitim bursu tanımlanır. Aynı proje kapsamında birden fazla firma personeli yararlanamaz.

6. TÜBİTAK ARDEB Lisansüstü Eğitim Bursu
Burs Oranı: Bursiyerin kayıtlı olduğu LEE programının kontenjanlarına bağlı olarak, Komisyon Başkanı onayı ile tam burslu olarak sağlanır.

7. TÜBİTAK BİDEB Destekleri (TBD)
Destek Bütçesi ve Süresi: TÜBİTAK destek kararına istinaden geçerli yasal süre boyunca, TÜBİTAK tarafından sağlanacak desteklere ek olarak verilecek bütçe üst limitleri şu şeklidedir:

a) TÜBİTAK BİDEB 2209-A: BAP LÖAP kapsamında desteklenirler. Bütçe üst limiti 15.000 TL’dir.

b) TÜBİTAK BİDEB 2209-B: BAP LÖAP kapsamında desteklenirler. Bütçe üst limiti 15.000 TL’dir.

c) TÜBİTAK BİDEB 2210/D: Burs süresi boyunca, firma bünyesinde istihdam edilen öğrenciye TÜBİTAK tarafından verilen burs miktarı kadar ek burs tahsis edilir.

d) TÜBİTAK BİDEB 2244: Aşağıdaki destekler program bursiyerlerine sağlanır.

1) Tam burslu doktora programı,
2) BAU akademik yayın ve patent teşviklerinden faydalanma,
3) Doktora yeterlilik sonrası, 1 (bir) adet BAP Tez desteği,
4) BAU konferans katılım koşullarına göre doktora tez konusuna yönelik 1 (bir) konferans katılım ücreti ve BAU tarafından belirlenen koşullarda seyahat desteği,
5) BAU iştiraki Wissen Akademi (1 adet bilişim teknolojileri eğitimi), BAUSEM ve BAUGO platformundan eğitimlere katılım hakkı,
6) BAU personeline sağlanan bilgisayar, yemek ve servis hizmetleri.
e) TÜBİTAK 2218: BAP DOSAP kapsamında desteklenirler.

8. Doktora Sonrası Araştırmacı Projesi (DOSAP)
Proje Bütçesi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılar aşağıda belirtilen iki farklı tür ile bu destekten faydalanabilirler.

a) Başvurunun gerçekleştirildiği tarih itibariyle geçerli olan TÜBİTAK doktora sonrası araştırmacı bursiyer ücreti, proje kapsamında 1 (bir) araştırmacı için karşılanır. Araştırmacı bursiyer ücretine ek olarak, BAU mensubu öğretim üyesi ve doktora sonrası araştırmacıya 1 (bir) adet birinci kademe NAP6 desteği sağlanır.

b) Başvuru TÜBİTAK BİDEB 2218 destek kararı ile birlikte yapılıyorsa BAU mensubu öğretim üyesi ve doktora sonrası araştırmacıya 1 (bir) adet ikinci kademe NAP7 desteği sağlanır.

Aşağıdaki destekler DOSAP bursiyerlerine sağlanır.

1) BAU akademik yayın ve patent teşviklerinden faydalanma,
2) TÜBİTAK destekli projede yürütücü olarak başvuru (1002,1005 vb.) desteği,
3) BAU konferans katılım koşullarına göre DOSAP kapsamında desteklendiği projesi
konusu ile ilgili 1 (bir) konferans katılım ücreti ve BAU tarafından belirlenen
koşullarda seyahat desteği,
4) Wissen Akademi’de bilişim teknolojileri konusunda 1 (bir) sertifika programına
katılım hakkı,
5) BAU personeline sağlanan bilgisayar, yemek ve servis hizmetleri.

9. Bireysel Araştırma Fonu (BAF)
Fon Bütçesi:

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Rektörlük tarafından belirlenmektedir. Ödemeler BAU Akademik Teşvik Yönergesi’nde yer alır.

10. Girişimci Lisansüstü Eğitim Bursu

Destek Bütçesi:

Şirketin, kurucusunun ve/veya ortağının kayıtlı olduğu LEE programının kontenjanlarına bağlı olarak, Komisyon Başkanı onayı ile tam burslu olarak sağlanır.

GİRIŞİMCİLİK DESTEKLERİ

1. Şirket Kurulum Desteği

Destek Bütçesi: Şirket yasal kuruluş masrafları kapsamında ilgili yılın Ticaret Sicil Müdürlüğü harç giderleri bedeli kadar destek sağlanır.

2. Şirket Adres Taşıma / Şube Gösterme Desteği

Destek Bütçesi:

İlgili yılın adres taşıma/şube gösterme resmi giderleri kadar destek sağlanır.

3. Mali ve Hukuki Müşavirlik Desteği

Destek Bütçesi:

i. Aylık mali müşavirlik desteği belirlenirken, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ilgili yıl için yayınlanan asgari ücretler baz alınacaktır.

ii. Hukuk müşavirliği desteği bütçesi azami 5.000 TL’dir.

4. Girişimci Köprü Finansman Desteği

Destek Bütçesi: Destek bütçesi aşağıdaki kriterlere göre belirlenir. Köprü finansman desteği karşılığında BAU iştiraki firma üzerinden 24-36 ay süre ile girişimin %3-7 arasında hissesi için opsiyon sözleşmesi yapılır. Taraflar arasında imzalanacak sözleşmede detaylar belirlenir ve süreci BAU Hub Kuluçka Merkezi yönetir.

i. TÜBİTAK TEYDEB program desteklerinde “Transfer Ödemesi (Ön Ödeme)” uygulamasına ilişkin tutardır,

ii. KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon programı KOSGEB Kurul

5. Prototip Desteği

Destek Bütçesi: Prototip Desteği bütçesi azami 18.000 TL’dir.

6. Girişimci Patent Desteği

Destek Bütçesi: Destek kapsamında patent veya faydalı modeli başvurusu ve ulusal fazdaki harcamaları 2 (iki) yıl süre ile BAU tarafından karşılanacaktır.

Başvuru tarihleri ne zaman?

Proje başvuruları herhangi başvuru zaman sınırlaması olmaksızın; BAP Birimi üzerinden, imzaları tamamlanmış halde teslim edilerek gerçekleştirilir. BAUBAP Yönergesi gereğince Komisyon yılda en az 3 (üç) kez toplanır. Komisyon tarihleri BAP Birimi tarafından ilan edilir. İlan edilen tarihten üç hafta öncesine kadar başvurular alınır. Komisyon tarihinden 3 haftadan daha az süre kala gelen başvurular müteakip komisyona devredilir.

Proje başvurusu için hazırlanması gereken belgeler nelerdir?

Yürütücülerin aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında başvuru formuna ek olarak BAP Birimi’ne iletilmesi zorunludur.

a) Tez Projeleri İçin Enstitü/Dekanlık Tez Konusu Kabul Yazısı: Tez konusu ile ilgili Tez başlığı/proje, lisansüstü eğitimin yürütüldüğü ilgili enstitü müdürlüğü veya Uzmanlık Tezleri için fakülte dekanlığı/Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından onaylanmış olmalıdır. İlgili birimin verdiği Tez Konusu onay yazısının, proje başvuru sırasında başvuru formuna ek olarak BAP Birimi’ne iletilmesi gerekmektedir.

b) Tez Projeleri için Danışman Atama Yazısı: Yüksek Lisans ve Doktora Tez projesi başvurusunda ilgili enstitünün danışman atamasının yapıldığına dair yönetim kurulu kararı başvuruya eklenmelidir. Uzmanlık tezlerinde ilgili birimin dekanlığından alınacak olan uzmanlık tezi danışmanı atama yazısının proje başvuru sırasında başvuru formuna ek olarak BAP Birimi’ne iletilmesi gerekmektedir.

c) Proforma Fatura veya Teklif Mektupları: Projenin başvuru aşamasında, satın alınması planlanan cihaz ve sarf malzemelerinin fiyat araştırmalarının, sağlıklı yürütüldüğünü ispatlamak amacıyla en az üç farklı firmadan proforma faturaların/fiyat tekliflerinin alınmış olması gerekir. Fiyat teklifi TÜRK LİRASI biriminde olmalıdır.
Mali İşler Daire Başkanlığı talimatına istinaden İhale Kanunu gereğince proje kapsamında talep edilecek her bütçe kalemi (hizmet alımları, sarf malzemesi ve ekipman alımları, demirbaş alımları ve buna ilişkin giderler de dahil olmak üzere) için limit sınırlaması olmaksızın 3 (üç) adet proforma sunulması10, BAUBAP destek süreçlerinde BAP Birimi’ne iletilecek olan belgelerin imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Gizlilik Sözleşmesi: Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı yürütülecek olan projeler için Gizlilik Sözleşmesi imzalanmalıdır. Gizlilik Sözleşmesi, Ulusal işbirliği ile yürütülecek projelerde Türkçe, uluslararası işbirliği projelerinde ise İngilizce olarak hazırlanmalı ve kurum dışı proje ortakları ile birlikte imzalanmalıdır. Tüm formların imzalı proje sözleşmesi ile beraber BAP Birimi’ne teslim edilmelidir.

e) Proje Anlatım Videosu: Proje yürütücüleri, önerdikleri projelerini özetleyecek kısa videonun CD-ROM veya Flash Disk veya onedrive üzerinden proje eki olarak sunabilirler. Video süresi azami 5 dakika olabilecektir. Bu süresi geçmemesi ve boyutunun en fazla 100 MB olması gerekmektedir.

Yürütücülerin aşağıda belirtilen belgeleri; projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, Komisyon tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak BAP Birimi’ne iletilmesi zorunludur. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.

a) Etik Kurul Onay Belgesi: BAP’a sunulan proje önerileri kapsamında,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 90, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 10. Madde ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları içermesi durumunda çalışmanın niteliğine bağlı olarak Klinik Araştırmalar Etik Kurulları/Üniversite Senatolarınca veya Kamu Hastanelerince kurulması onaylanmış Etik Kurullardan,

ii. Hayvan Deneyleri Etik Kurulları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Madde 4-d kapsamında deney hayvanı tanımına giren herhangi bir organizma kullanılacak olması durumunda ilgili yönetmelik kapsamında onaylanmış Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları’ndan (HADYEK),
Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunludur. Proje yürütücüleri, Komisyon destek kararından sonra Etik Kurul Onay Belgesi’ni BAP Birimine sunması ile projeleri yürürlüğe girecektir.

b) Yasal/Özel İzin Belgesi: BAP’a sunulan proje önerileri,
iii. Kamu/özel kurum ve kuruluşlarından kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. verilerin toplanmasını,

iv. Kamu/özel kurum ve kuruluşlarında proje çalışmalarının bir kısmının (anket, mülakat, odak grup çalışması, deney, uygulama vb.) yürütülmesini,

v. İlgili mevzuat kapsamında, herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkiplerinin, tıbbi ve biyolojik ürünler, bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve hammaddeleri ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılmasını,

vi. İlgili mevzuatın yetkili kurum ve kuruluşların iznine bağladığı maden, bitki, hayvan, mikroorganizma vb. örneklerinin toplanmasını,

vii. İlgili mevzuatın tarihi eserler, arkeolojik alanlar, askeri bölgeler vb. alanlar veya korunma altına alınmış yer altı, yer üstü ve su altı alanlarında yürütülecek araştırma/çalışmaları yetkili kurum ve kuruluşların iznine bağladığı faaliyetleri içeriyorsa ilgili kurum/kuruluş(lar)dan gerekli Yasal/Özel İzin Belgesinin alınması zorunludur.

viii. Kamu kurumları dışındaki kuruluşlardan alınacak belgeler, özel izin belgesi olarak adlandırılmaktadır.

c) Destek Mektupları: Eğer varsa, öneren kuruluş veya destekleyen diğer kuruluş katkıları, bu katkıların niteliği ve miktarının açıkça belirtildiği, ilgili kuruluş yetkilisi ya da yetkilileri tarafından imzalanmış destek mektupları da projenin desteklenmesi durumunda talep edilecektir.

d) Taahhüt Mektubu: Uluslararasılaşma kriteri kapsamında yabancı ortaklar ile işbirliği yapılacağı konusundaki “Letter of Commitment”, proje başvurusunda veya proje süresi içinde (bitiş süresinden en az 3 (üç) ay önce teslim edilmiş olmalıdır.

Başvurular nasıl değerlendiriliyor?

BAP Birimi başvuruların şekli ön incelemesini Yönerge ve BAP Kılavuz gereğince yapar. Yönerge ve/veya Kılavuz ile çelişen başvurular, gerekçeleri ile öğretim üyesine iade edilir.

Öğretim üyesi başvurusunu güncelleyerek tekrar BAP Birimi’ne teslim edebilir. Yönerge’de belirtilen tarihler ve BAP birimi tarafından duyurulan komisyon toplantı tarihleri dikkate alınarak, BAP Birimi tarafından teslim alınan güncellenmiş başvuru şekli yönden tekrar incelenir. Başvuru şekli inceleme kriterlerini sağladığı takdirde müteakip Komisyon gündemine dahil edilir.

Projelerde bursiyer çalıştırılması için gerekli kriterler nelerdir?

Projelerde bursiyer çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır:

1. Bursiyer bütçesi talep edecek olan yürütücüler, doktora sonrası en az 3 yıl akademik deneyime sahip olmalıdır.

2. Bursiyer talepleri BAP program türlerine göre değişiklik göstermektedir, proje yürütücülerin ilgili program kurallarına göre talepleri değerlendirmeye alınır. Örneğin, birinci kademe NAP kapsamında bursiyer bütçesi bulunmamaktadır, ancak ikinci kademe NAP proje bütçesine ek olarak bursiyer verilmektedir. ÖNAP’ta ise araştırma bütçesi dahilinde burs verilebilir.

3. ’Ar-Ge Lab. destek türünde bursiyer türü ve sayısı, Uluslararasılaştırma kriterine uygunluk durumuna göre Rektörlük ve Genel Sekreterlik onayına tabidir.NAP kapsamında sadece bir bursiyer, ÖNAP’ta yürütücünün talebine göre 2 bursiyer çalıştırılabilir. TÜBİTAK TEYDEB destekleri için, ilk başvuru için 1 bursiyer desteği sağlanırken, ikinci başvuruda ek bursiyer desteği sağlanmayacaktır. Süregelen başvurularda kural başından geçerlidir.

4. Uluslararasılaşma kriterine yönelik olarak yabancı ortak(lar) taahhüt mektubu sunan proje yürütücülerine 1 (bir) kişi ek bursiyer bütçesi, mektubunun sunulma tarihi ve projenin kalan süresi dikkate alınarak tanımlanır. Bu kriterde de bursiyer çalışma süresi proje süresini aşamaz ve azami süre 24 ayı geçemez.

5. Projeler kapsamında bursiyer çalışma süresi en fazla 24 ay olabilir. TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB desteklerinde bursiyer çalıştırma süresi resmi proje sözleşmesindeki bilimsel danışmanın, danışmanlık hizmet süresi ile sınırlıdır.

6. Burs miktarları için ilgili yılın TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB burs oranları dikkate alınır.

Projelerin kabul süreci nasıl gerçekleşir?

Şekli ön değerlendirmesi tamamlanan projeler başvuruyu takip eden ilk Komisyon gündeminde görüşülür ve Komisyon tarafından BAP Yönergesi öncelikleri kapsamında oylanarak kabul veya ret kararı verilir. Revizyon kararı verilen projeler ret olarak proje yürütücüsüne iletilir ancak müteakip Komisyona güncellenmiş proje ile başvuru imkanı sağlanır.

Proje başvurusu kabul edildikten sonra teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Projenin yürürlüğe girebilmesi ve proje işlemlerinin başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakların BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.

a) Sözleşme Dosyası: BAP Birimi’nden temin edilecek ve proje yürütücüsü tarafından ilgili alanları imzalanacaktır. Tez projeleri için sözleşmede yer alan ilgili kısım, lisansüstü eğitimin yürütüldüğü ilgili enstitü müdürlüğü veya uzmanlık tezinin yürütüldüğü fakülte dekanlığı tarafından kaşe ve imzalı olarak onaylanmış olmalıdır.

b) Etik Kurul İzin Belgesi: Etik kurul izni gerekli olan projeler için, belgenin aslı veya aslı da gösterilmek suretiyle ilgili mercilerce onaylanmış nüshasının teslim edilmesi zorunludur.

c) Öğrenci Taahhüt Beyan Formu: LÖAP ve Tez projelerinde öğrenci tarafından imzalanmış ÖĞRENCİ TAAHHÜT BEYAN FORMU’nun imzalı olarak teslim edilmesi gerekir.

d) Gizlilik Sözleşmesi: Kurum dışı ortaklıkla yürütülecek projelerde kurum dışı ortakların proje çıktıları üzerindeki haklarını düzenleyen ve buradan çıkan bilgilerin gizli tutulacağı, konsorsiyumun onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşımda bulunulmayacağını, çıkan fikri mülkiyet haklarında nasıl bir yol izleneceğini ifade eden bir sözleşmedir. Taraflar başvuru aşamasında bu konuda mutabık kaldıklarını imza altına alarak belirtirler. Gerekli hallerde fikri mülkiyet hakları için tarafların kurum yetkilileri de sözleşmeye imza atarlar.

e) EFD Projeleri: Dış kaynaklı projenin onaylı sözleşme metinleri ve bütçe dökümünün bulunduğu metinler veya tablolar ile dış kaynaklı projenin tam başvuru metni de proje başvuru aşamasında BAP Birimi’ne teslim edilmelidir.

Proje için verilen süre ne kadardır?

BAUBAP Komisyonu tarafından desteklenecek olan projelerin süreleri en az 6 aydır. Zorunlu hallerde, yürütücü gerekçeleri ile komisyona başvuru yaparak, başvuru sırasında talep etmiş olduğu proje süresine uzatma talebinde bulunabilir. Komisyon, proje tipi ve destekleme kurallarını göz önünde bulundurarak gerekçeleri inceler, talebi karara bağlar ve projeye ek süre verilir. Verilen ek süre ile birlikte toplam proje süresi 36 ayı geçemez.

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali desteklerin harcama gerçekleştirme süreleri, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

Proje ek süre talepleri ne kadar olabilir?

BAP projelerinde (TEZ projeleri hariç) uzatmalar dahil proje süresi 36 ayı geçemez. Daha kısa süre ile başvurusu yapılmış olan projelere yürütücüsünün gerekçeli talebi ve Komisyon onayı ile toplam proje süresi 36 ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir. Mücbir sebepler ortaya çıktığında projenin askıya alınması işlemi yapılmalıdır.

Proje ekibinde değişiklik olabilir mi?

Yürütücü zorunlu/gerekli olduğu hallerde projeye yeni araştırmacıların eklenmesi konusunda BAP’a başvuruda bulunur ve gerekli değişikliği önerir. Komisyon başvuruyu değerlendirerek uygun bulduğu taktirde gerekli onayları verir. Proje süresinin ilk yarısı tamamlandıktan sonra, zorunlu durumlar dışında (başvuru aşamasında araştırmacının BAP blokajının bulunmasından dolayı eklenememesi, projede yeni bir yöntemin kullanılmasına karar verilmesi, emeklilik, vefat, vb.) proje araştırmacılarına ekleme yapılması talepleri komisyon tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Proje ekibinde yer alan bir araştırmacının projeden çıkarılabilmesi için yürütücünün BAP Birimi aracılığıyla gerekçeli başvuruyu yapması zorunludur. Başvuru ekinde araştırmacının projeden çıkmak istediği ile ilgili dilekçesi sunulmalıdır. Çıkartılan araştırmacının dilekçesinin sunulamadığı durumlarda araştırmacının da bu konudaki görüşü alınarak talep Komisyon tarafından bilim etiği kuralları da gözetilerek değerlendirme yapılır. Uygun bulunduğu durumlarda Komisyon kararı ile araştırmacının proje ekibinden çıkarılması onaylanır.

Zorunlu hallerde (yürütücünün kurumdan ayrılması, vefat vb.) proje yürütücüsü değişikliği ya da projenin askıya alınması Komisyon kararı ile yapılabilir. Yürütücünün kurumdan ayrılması durumunda yürütücü proje ekibinden bir kişinin, o kişinin de onayı alınarak yürütücü konumuna getirilmesi talebinde bulunur. Bu başvuru Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve yeni yürütücünün projeye atanması gerçekleştirilir.

Ölüm veya çeşitli sağlık durumları nedeniyle yürütücünün başvurusu yapılamayacak durumlarda Komisyon projede görev alan araştırmacılardan birini yürütücü olarak atayabilir. Eğer projede yardımcı araştırmacı yok ise ilgili kişinin bağlı bulunduğu birim yetkilisi ile irtibata geçerek benzer konularda çalışan bir öğretim üyesinin yürütücü olarak atanması için girişimlerde bulunabilir. Başka bir araştırmacıya projenin aktarılması söz konusu olamadığı durumlarda proje BAP tarafından kapatılır ve proje kapsamında satın alması yapılmış cihaz, alet ve malzeme ilgili birimin kullanımına devredilir.

Proje işleyişte iken bir talep oluşturulabilir mi?

Projeler kapsamında ortaya çıkan her türlü plan değişikliği, araştırmacı ekleme çıkarma, ek bütçe, ek süre, projenin iptali, vb. tüm talepler BAP Birimi’ne imzalı dilekçe ile bildirilir. Projeler kapsamında gerçekleştirilen tüm talepler, Komisyon veya Komisyon Başkanı tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Ek bütçe tahsisi nasıl sağlanır?

Projelerin bütçe kullanımının Komisyon tarafından onaylanan harcama planına uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Bu kapsamda onaylanan bütçe kalemlerine yönelik harcamalar tamamlandıktan sonra arta kalan bütçe BAP genel hesabına aktarılır ve ek alımlar için kullandırılmaz. Ancak zorunlu hallerde karar yetkisi Komisyon’dadır.

Yürütücüler zorunlu hallerde proje yürürlüğe girdikten ve en az bir ara raporu sisteme yüklenip onaylandıktan sonra ek alım ve bu alımlar için ek bütçe talebinde bulunabilirler. Ancak döviz kuru farkından dolayı, proje başvurusundaki talep listesindeki sarf malzeme/demirbaşların fiyat artışından doğan ek bütçe talepleri bu kısıtlamaya dahil olmayıp, bu durumda ek bütçe talebi Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Proje destek sayısının limitleri nedir?

Öğretim üyeleri, işbu Kılavuzda tanımlanan destek tiplerinden NAP ve ÖNAP desteklerinde eşzamanlı aynı türden iki projede yürütücülük görevi yapamazlar. Örnek olarak, öğretim üyesi aynı anda iki NAP desteği alması için, ek NAP desteğinin DOSAP desteğinden gelmesi gerekmektedir.

Daha önce NAP desteğinden yararlanmış ve tekrardan NAP başvurusu yapmak isteyen öğretim üyeleri için, bir dış kaynaklı proje başvurusu yapma şartı bulunmaktadır. Tekrar NAP başvurusu yapılmadan önce ilgili şartın sağlanmaması durumunda, yapılan NAP başvurusu kabul edilmeyecektir. Yayın koşulu ve dış kaynaklı proje şartı ÖNAP desteği için de geçerlidir. Komisyon değerlendirmelerinde diğer destek türlerine ilişkin olarak ek yayın şartı konulabilmektedir. Dış kaynaklı proje başvuruları, yayınlar, buluş bildirimleri ve destekli projelerine ilişkin BAP performansları BAP Birimi tarafından takip edilerek, Komisyon’a raporlanmaktadır.

TEZ projelerindeki yürütücülük görevi sayısı sınırlamasında, yüksek lisans ve doktora tezlerinde enstitülerin, uzmanlık tezlerinde ilgili dekanlıkların tez danışmanlığı ile ilgili almış olduğu kararlar uygulanır.

Yayın şartını en geç proje bitiminden sonra bir yıl içinde yerine getirmemiş olan öğretim üyelerinin başvurusu, BAP Birimi tarafından otomatik olarak engellenir. TEZ ve LÖAP projeleri dışında, daha önce alınan proje desteğinin başarıyla kapatmış olan proje yürütücüsü, bu projesinden yayın yapabilmesi için tanınan azami proje bitiş tarihini izleyen 1 yıllık sürede yalnızca bir kez yeni bir araştırma projesi önerebilir. Örneğin alınmış ve başarı ile kapatılmış olan birinci araştırma projesinden sonra kapanış tarihinden itibaren 12 ay içinde aynı türden bir proje daha alınabilir. Bu proje türünden üçüncü projeyi alabilmesi için yürütücünün birinci projesini yayına dönüştürmüş olması şarttır.

Proje yürütücülük görevlerini yerine getirmeyip bir anlamda görev zararı yaratan proje yürütücülerinin; ilgili projelerinin kapanışından itibaren aynı destek tipi başvurusu için 1 yıl boyunca BAP proje önerisi kabul edilmeyecektir.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bize Ulaşın